Ilmoittautuminen kaudelle 2018 / Anmälning till säsöngen 2018

Ilmoittakaa yhteystiedot, kiitos! Anmälä kontaktuppgifter, tack!

Vanhempien puhelinnumerot Whatsapp-ryhmää varten. Föräldrarnas tel. numrar till Whatsapp.

Pelaajan puhelinnumero Whatsapp-ryhmää varten. Spelarens tel. nummer till Whatsapp.

Ilmoittajan nimi / Anmälarens namn
Pelaajan nimi / Spelarens namn
Pelaajan puh.nro / Spelarens tel.nummer
Huoltajan nimi / Förmyndarens namn
Puh. nro / Tel. nummer
Sähköposti / E-post
2. huoltajan nimi / 2. förmyndarens namn
Puh. nro / Tel. nummer
Sähköposti / E-post
Muuta / Annat

Fyll kontrollnumret i fältet bredvid.
 


    Huom. et voi tallentaa tietoja, koska tätä lomaketta ei ole vielä julkaistu.
Pojkar B