Diet och allergier/Ruokavalio ja allergiat

Kirjaa pelaajan ruokavalio ja mahd. allergiat

Anteckna spelarens diet och ev. allergier

Spelare/Pelaaja
Diet/Ruokavalio
Allergier/Allergiat

Fyll kontrollnumret i fältet bredvid.