GBK Youth Fund -tukirahasto

GBK Youth Fund

Rahaston toiminta-ajatus

Taloudellinen tilanne ja sen mahdolliset muutokset, työttömyys tai muut seuran jäsenen lähipiiriä kohdanneet vaikeudet eivät saisi mielestämme olla esteenä täysipainoiselle harrastustoiminnalle yhdellekään lapselle tai nuorelle.

Tämän vuoksi GBK r.y:n alaisuuteen on perustettu tukirahasto, jonka tarkoituksena on auttaa ja mahdollistaa harrastustoiminnan jatkuminen tilanteissa, joissa pelaajalla ei ole mahdollisuuksia selvitä erilaisista toimintamaksuista omin voimin.

Tukirahastoon voivat tehdä lahjoituksia sekä yritykset että yksityishenkilöt. Rahastoon lahjoitetut rahat käytetään vain ja ainoastaan edellä mainittuun tukirahastotoimintaan vähävaraisten pelaajien harrastamisen taloudelliseen tukemiseen.

Rahaston johtoryhmä käsittelee hakemukset ja jakaa erikokoisia stipendejä rahaston varojen puitteissa.

GBK:n vuoden hallitus on valinnut rahaston johtoryhmään seuraavat henkilöt: Hans-Erik Sund, Robert Åström, Thomas Brännbacka ja Kim Lindqvist

Tuen haku

Joukkueenjohtaja tai pelaaja voi tehdä vapaamuotoisen hakemuksen rahaston johtoryhmälle. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Tukea jaetaan harkinnanvaraisesti rahaston varojen puitteissa.

Hakemuksen voi jättää kirjallisena GBK:n kansliaan tai sähköisenä osoitteeseen gbk@gbk.fi

Tukirahastoon voi tehdä lahjoituksia yritykset ja yksityishenkilöt

GBK haluaa, ettei yksikään sen pelaaja jättäisi jalkapalloa taloudellisten seikkojen vuoksi. Auta meitä pitämään kaikki jalkapalloa harrastavat mukana GBK:n tärkeässä toiminnassa.

Rahastoon voi tehdä lahjoituksia haluamallaan summalla oheisilla tiedoilla:
Saaja: GBK Youth Fund
Tilinumero: FI69 4055 9420 0047 38
Viesti: Tukijan nimi, ja mahdollinen julkaisemiskielto

Tukijoiden nimet julkaistaan GBK:n nettisivuilla, jos lahjoituksenantaja ei sitä erikseen kiellä.

Rahaston säännöt

Suomeksi
På svenska

Enligt vår mening bör den ekonomiska situationen, eventuella förändringar, arbetslöshet eller andra svårigheter som en medlem av klubben står inför inte vara ett hinder för fullfjädrad fritidsverksamhet för barn eller ungdomar.

För detta ändamål har en stödfond etablerats under GBK r.f. för att hjälpa och möjliggöra utövandet av hobbyaktiviteter i situationer där spelaren inte har möjlighet att klara av olika typer av aktivitetsavgifter.

Donationer kan göras av både företag och privatpersoner. Pengarna som doneras till fonden används enbart och uteslutande för ovannämnda stödfondsåtgärder.

Fondförvaltningen hanterar ansökningarna och fördelar stipendier av olika storlekar inom fonden.

GBKs styrelse har valt följande personer till fondens direktion: Hans-Erik Sund, Robert Åström, Thomas Brännbacka och Kim Lindqvist

Ansök om bidrag

Lagledaren eller spelaren kan göra en blankettansökan till fondens ledningsgrupp. Ansökningarna kommer att behandlas konfidentiellt. Stödet fördelas på diskretion i fonden.

Ansökan kan skickas skriftligen till GBKs kontor eller via e-post till gbk@gbk.fi

Bidrag kan ges av företag och privatpersoner.

GBK vill att ingen spelare lämnar fotboll av ekonomiska skäl. Hjälp oss att hålla kvar alla som har fotboll som sitt hobby i GBK:s viktiga verksamhet.

Donationer kan göras till fonden med det belopp du vill ge med följande information:

Till: GBK Youth Fond

Kontonummer: FI69 4055 9420 0047 38

Meddelande:

Sponsorns namn och eventuellt förbud mot offentliggörande

Sponsornamn kommer att publiceras på GBK: s webbplats om donatorn inte uttryckligen förnekar det.


   
Mera nyheter
Gamlakarleby Bollklubb
«  April   »
Ti Ons To Fre
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 
Kategorier